"I never change, i simply become more myself" - Joyce Carol Oates

egg-rolls:

when u stand up 2 fast n suddenly ur floatin thru space n time

like
like
like
like
"   what the fuck   "
me everyday since birth (via donnacabonna)
like
like
like